Nhu cầu về than hoạt tính dự kiến sẽ tăng từ phân khúc xử lý nước

(Daiphuc corp) - Trong Báo cáo phân tích quy mô thị trường và dự báo xu hướng tăng trưởng 2023 -2028, Công ty phân tích thị trường Mordor Intelligence đã đưa ra nhận đính, việc sử dụng than hoạt tính là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để xử lý nước thải đô thị / công nghiệp.
 
Theo Mordor Intelligence, than hoạt tính thường được sử dụng ở dạng hạt để loại bỏ nhiều loại chất gây ô nhiễm, chẳng hạn như các hợp chất hữu cơ không phân hủy sinh học, halogen hữu cơ có thể hấp thụ, hợp chất màu và thuốc nhuộm, và thuốc trừ sâu.
 

Xử lý nước thải và nước dằn, xử lý nước ngầm, xử lý bề mặt và làm sạch nước ngầm và sự cố tràn ngẫu nhiên là những ứng dụng khác của than hoạt tính.
 
Than hoạt tính cũng giúp loại bỏ mùi hôi xảy ra trong các nhà máy nước thải, nơi hoạt động sinh học tạo ra hydro sunfua (H2S), amoniac (NH3), VOC, v.v.
 
Xử lý nước là một ứng dụng phổ biến của than hoạt tính. Hầu hết các bộ lọc xử lý nước được làm bằng than hoạt tính dạng hạt. Nó được sử dụng để loại bỏ các chất hóa học hữu cơ và chất màu và giảm các chất vi lượng, chẳng hạn như hóa chất.
 
Ngoài ra, các chương trình chính sách liên bang, bao gồm Đạo luật Nước uống An toàn và Đạo luật Nước sạch do Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) điều phối, cung cấp các quy định về xử lý và xả thải, các chương trình tài trợ và khuôn khổ để vận hành và áp dụng các công nghệ xử lý nước và nước thải tiên tiến. Do đó, điều này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhu cầu than hoạt tính từ phân khúc xử lý nước.
 
Trung Quốc có 10.113 nhà máy xử lý nước xử lý nước thải cho 95% thành phố và 30% khu vực nông thôn. Hơn nữa, Trung Quốc có kế hoạch xây dựng hoặc cải tạo 80.000 km mạng lưới đường ống thu gom nước thải và tăng công suất xử lý nước thải thêm 20 triệu mét khối/ngày trong giai đoạn 2021-2025. Trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 14, được công bố vào tháng 3/2021, Trung Quốc đã công bố hướng dẫn mới về tái sử dụng nước thải, trong đó yêu cầu nâng tỷ lệ nước thải phải được xử lý theo tiêu chuẩn tái sử dụng lên 25% vào năm 2025.
 
Vào tháng 7 năm 2021, Veolia đã tăng cường phát triển kinh doanh nước tại Nhật Bản bằng cách ký kết hoạt động của Dự án nhượng quyền nước và nước thải Miyagi. Hợp đồng nhượng quyền này là 20 năm OM và công trình đổi mới của tám nhà máy xử lý, với tổng công suất xử lý trên 900.000 m3 mỗi ngày.
 
Do đó, xem xét các yếu tố nói trên, nhu cầu về than hoạt tính dự kiến sẽ tăng từ phân khúc xử lý nước trong giai đoạn dự báo.
ĐP
Chia sẻ bài viết: 

Tags: