Tin tức

Nhu cầu về than hoạt tính dự kiến sẽ tăng từ phân khúc xử lý nước

Nhu cầu về than hoạt tính dự kiến sẽ tăng từ phân khúc xử lý nước

(Daiphuc corp) - Trong Báo cáo phân tích quy mô thị trường và dự báo xu hướng tăng trưởng 2023 -2028, Công ty phân tích thị trường Mordor Intelligence đã đưa ra nhận đính, việc sử dụng than hoạt tính là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để xử lý nước thải đô thị / công nghiệp.

Quy mô thị trường than hoạt tính ước tính đạt 4,08 tỷ USD vào năm 2023

Quy mô thị trường than hoạt tính ước tính đạt 4,08 tỷ USD vào năm 2023

(Daiphuc corp) - Nhận định này được Công ty phân tích thị trường Mordor Intelligence đưa ra trong Báo cáo phân tích quy mô thị trường và dự báo xu hướng tăng trưởng 2023 -2028.