Than sấy 2-8mm

Than sấy 2-8mm

Lượt xem: 908
Than anthracite qua xử lý nhiệt dùng trong lọc nước cỡ hạt từ 1 ÷ 8, nhiệt 8.100. 

- Độ ẩm toàn phần Wtp (%):≤ 3

- Độ tro khô Ak (%): ≤ 6

- Chất bốc khô Vk (%):  ≤ 7
 
- Lưu huỳnh chung khô Skch (%):≤ 0.55
 
Liên hệ Đặt hàng Hotline:0968.568.399
Chia sẻ bài viết: 

Thông tin chi tiết

Than sấy 2-8mm
Tags: