Than carbon 2-5mm

Than carbon 2-5mm

Lượt xem: 1311
Than carbon 2-5mm

FC:      80% - 95% 

ASH:   3.5% - 9.5% max

VM:     1.0% - 1.5% max

S:         0.4% - 0.5% max

MO:     1.0% max

N:         0.4% - 0.5% max

P
:         0.015% max

SIZE:    0mm - 50mm


Liên hệ Đặt hàng Hotline:0968.568.399
Chia sẻ bài viết: 

Thông tin chi tiết

Than carbon 2-5mm
Tags: