Ilmenite Titanium

Ilmenite Titanium

Lượt xem: 323
Ilmenite Titanium
TiO259%
FeOtối đa 7%
Fetối đa 27%
Lưu huỳnhtối đa 0,03%
Phốt photối đa 0,03%
Carbontối đa 0,2%Liên hệ Đặt hàng Hotline:0968.568.399
Chia sẻ bài viết: 

Thông tin chi tiết

Ilmenite Titanium
TiO259%
FeOtối đa 7%
Fetối đa 27%
Lưu huỳnhtối đa 0,03%
Phốt photối đa 0,03%
Carbontối đa 0,2%Tags: